• UCZYMY BO LUBIMY

    Uczymy jeździć a nie tylko zdać egzamin

A

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

  • prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy)
  • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Wymagany wiek:

  • 24 lat
  • 20 lat – jeśli posiadało się wcześniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2

 

Pojazd szkoleniowy:

  • Yamaha XJ6

 

Szkolenie obejmuje:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych
  • 20 godz. zajęć praktycznych (10 godz. zajęć praktycznych jeśli posiadało się wcześniej przez 2 lata prawo jazdy kat. A2)