• UCZYMY BO LUBIMY

    Uczymy jeździć a nie tylko zdać egzamin

A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Wymagany wiek:

  • 16 lat

 

Pojazd szkoleniowy:

  • Yamaha YBR 125

 

Szkolenie obejmuje:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych
  • 20 godz. zajęć praktycznych