• UCZYMY BO LUBIMY

    Uczymy jeździć a nie tylko zdać egzamin

A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

 

Wymagany wiek:

  • 18 lat

 

Pojazd szkoleniowy:

  • Yamaha XJ6

 

Szkolenie obejmuje:

  • 30 godz. zajęć teoretycznych
  • 20 godz. zajęć praktycznych