• UCZYMY BO LUBIMY

  Uczymy jeździć a nie tylko zdać egzamin

B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej (masa całkowita nie przekracza 750 kg), o ile dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kat. B co najmniej od 3 lat.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

Wymagany wiek:

 • 18

 

Pojazd szkoleniowy:

 • Toyota Yaris

 

Szkolenie obejmuje:

 • 30 godz. zajęć teoretycznych
 • 30 godz. zajęć praktycznych