• UCZYMY BO LUBIMY

    Uczymy jeździć a nie tylko zdać egzamin

D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

Wymagany wiek:

  • 24 lat

 

Pojazd szkoleniowy:

  • Renault FR1

 

Szkolenie obejmuje:

  • 20 godz. zajęć teoretycznych
  • 60 godz. zajęć praktycznych (40 godz. zajęć praktycznych w momencie posiadania kat. C)