• UCZYMY BO LUBIMY

    Uczymy jeździć a nie tylko zdać egzamin

C

Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej, oraz z przyczepy lekkiej,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

 

Wymagany wiek:

  • 21

 

Pojazd szkoleniowy:

  • MAN TGL

 

Szkolenie obejmuje:

  • 20 godz. zajęć teoretycznych
  • 30 godz. zajęć praktycznych