• UCZYMY BO LUBIMY

    Uczymy jeździć a nie tylko zdać egzamin

Jak zapisać się na kurs?

Czy zastanawiałeś się w jaki sposób zapisać się na kurs prawa jazdy? Poniżej znajdziesz krok po kroku wyjaśnioną procedurę zapisania się na kurs. Zapraszamy do lektury.

Słowem wstępu

Od 19 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady zapisywania się na kursy prawa jazdy. Aktualnie, aby zapisać się na kurs prawa jazdy musimy posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Aby go wyrobić musimy udać się do Urzędu Miasta, bądź Starostwa Powiatowego (do wydziału komunikacji) zgodnym z naszym adresem zameldowania wraz z kompletem dokumentów które pozwolą nam na uzyskanie go. Profil wystawiany jest na miejscu. Wyrobienie profilu trwa około 15-20 minut. Dopiero po wyrobieniu go możemy udać się do Szkoły Jazdy w celu zapisania się na kurs.

Krok pierwszy – kompletowanie dokumentów

  1. Na początku musimy udać się do lekarza uprawnionego do wystawiania badań dla kierowców po orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem dopuszczające nas do kursu na daną kategorią prawa jazdy. Koszt takich badań to 200 zł (cena ustalona odgórnie przez rozporządzenie).
  2. Następnie musimy wyrobić odpowiednie zdjęcie. Ma być to wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm która musi spełniać odpowiednie wymagania (kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej). Dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych (np.: na płycie CD, pamięci zewnętrznej USB).
  3. Musimy również wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia (linki do pobrania na samym końcu). Możemy to zrobić na miejscu w Urzędzie lub w domu. Jeżeli nie wiemy jak powinno być wypełnione któreś z pól najlepiej upewnić się w urzędzie (wzór wypełnienia powinien być dostępny w urzędzie).
  4. Potrzebne jest także oświadczenie (link do pobrania na końcu).
  5. Jeżeli posiadamy poniżej 18 lat musimy mieć ze sobą zgodę rodzica lub opiekuna (dot. prawa jazdy kat. AM,A1,A2,B1,B,B+E,C1,C1+E,T; link do pobrania poniżej)

Krok drugi – założenie Profilu Kandydata na Kierowcę

Gdy zebraliśmy już wszystkie wymagane dokumenty musimy udać się osobiście do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego – wydział komunikacji i złożyć zebrane dokumenty.

Dla osób zameldowanych w Białymstoku:

15-950 Białystok ul. J.K.Branickiego 3/5

Dla osób zameldowanych na terenie powiatu białostockiego:

15-569 Białystok ul. Borsucza 2

Dla osób zamieszkałych w innych miejscowościach w Urzędzie Miejskim lub Starostwie odpowiednio do adresu zameldowania.

Krok trzeci – zapisanie się do Ośrodka Szkolenia Kierowców As Jazdy

Posiadając już Profil Kandydata na Kierowcę możemy swobodnie udać się do naszego biura w celu zapisania się na kurs. Możemy również zapisać się telefonicznie lub mailowo (zakładka Kontakt). W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem tel. +48 662 007 045, +48 85 868 13 96

Przydatne linki:

Strona urzędu wraz z potrzebnymi załącznikami

E-kolejka